Fragment velké nádoby. Středně kykladský pithos s malovaným geometrickým dekorem. Nález z prehistorické Paroikie konce kykladské éry nebo spíše minójské éry, EC III nebo spíše MC, 2300 (2000?) až 1600 př. n. l. Archeologické muzeum na Paru, inv. 1410.
143836.jpg
Jméno: 143836