Fragment velké nádoby. Středně kykladský pithos s malovaným i rytým geometrickým dekorem. Detail dekorace. Nález z prehistorické Paroikie (z Kastra), z minójské (?, post-kykladské éry), MC, 2000 až 1600 př. n. l. Archeologické muzeum na Paru, inv. 1410.
143839.jpg
Jméno: 143839