Kykladský idol, ženská postava před-kanonického typu, varieta Plastiras. Raná doba bronzová, EC II, 2800 až 2500 př. n. l. Nálezy z pohřebiště Plastiras, záliv u Naoussy na Paru. (Nepatří však k varietě Plastiras.) Archeologické muzeum na Paru.
143857.jpg
Jméno: 143857