Kykladský idol, ženská postava před-kanonického typu, varieta Plastiras. Raná doba bronzová, EC I - II, 3000 až 2500 př. n. l. Nálezy z pohřebiště Plastiras, záliv u Naoussy na Paru. Patří tedy mezi nálezy, které daly vznik pojmenování této variety podle místa původu. Archeologické muzeum na Paru.
143856.jpg
Jméno: 143856