Olympie !
10Oly/folder.png Olympie
Kraj Élis, 100 m n.m. Élidská krajina je poměrně mírná zvlněná vysočina, nepříliš suchá. Tady prý Zeus porazil Krona. Tady se konaly slavné hry. Máme tady: Kronův pahorek, palaistra, gymnasion, Feidova dílna, Diův chrám, Héřin chrám, stadion.
70OlyM/folder.png Olympie, Archeologické muzeum
Fotky z r. 2000, doladit.
90OlyEx/folder.png Nálezy z Olympie mimo místní muzeum
Volné pro nekomerční použití