Athény, Akropolis a okolí !
10celk/folder.png Athény, okolí Akropole
Okolí Akropole v Athénách, např. Areopág, hradby, chrám dia Olympského... Dionýsovo divadlo a ódeion Heroda Attika jsou ale zvlášť.
30Akr/folder.png Athény, Akropolis
Athény, Akropolis:
Kyklopské hradby, Propyláje, chrámy Athény Niké, Athény Parthenos (Parthenon), Erechtheion.
40AkrM/folder.png Athény, staré Muzeum na Akropoli
Athény, staré Muzeum na Akropoli.
Menší muzeum s dokonalými kousky, bohužel už néni, bude prý nové a lepší.
(Definitivní album, protože toto muzeum je už zrušeno a místo něho je už otevřené nové a větší, dole pod Akropolí. Tam se sice smí fotografovat, ale nesmi se to pak kijak publikovat. Viz www.theacropolismuseum.gr)
50Her/folder.png Athény, Ódeion Heroda Attika u Akropole
(Fotky z r. 2008 se sice už ukazují, ale jen nahrubo upravené a skoro bez popisů.)
60Dio/folder.png Athény, Dionýsiovo divadlo
Athény, Dionýsovo divodlo jižně pod akropolí.
Vstup do Dionýsova divadla pod jižním svahem akropole.
Tady se hrály Eurípidovy trgaédie ještě za jeho života. O něco výš je ódeion Hérróda Attika z pozdější doby.
Nad divadlem je ve skále Akropole jeskyňka.
70Sok/folder.png Návrší Mús, jižně od Akropole: Sókratovo vězení, vyhlídky na Akropoli, Filopappův památník.
Volné pro nekomerční použití