Severní předsíň Erechtheionu, společného chrámu Athény a Erechthea. Iónské sloupy z 2. pol. -5. st., to vše na místě prastarého kultu, spojeného prostřednictvím hadů se silou země. Pohled od východu (severovýchodu), od místa, které působí mocně chthonicky. Toto místo je asi protipólem jasného Parthenonu pár desítek metrů jižně. Východní část tohoto chrámu (před náma vlevo) byla zasvěcena Athéně, západní (za náma vlevo) Erechteovi a Poseidónovi.
atha613.jpg
Jméno: atha613 Autor: zk