Chrámek Athény Níké (-432 až -421) je vytrčen v severozápadním rohu Akropole způsobem staticky dost podivným. Buď šlo o furiantskou architekturu - nebo spíš respektuje místo prastaré mykénské svatyně, jejíž základy ovšem byly o hodně níž a mezitím se dostaly do základů opěrné zdi propylají. Teď září v západním slunci pozdního odpoledne.
atha621.jpg
Jméno: atha621 Autor: zk