Delfy (Delfoi, Delfi), hlavní areál !
01/folder.png Delfy (Delfoi) -1 - Posvátná cesta
Propalaje, Posvátná cesta (Hodos hieros); četné pokladnice, hlavně Athéňanů.
02Apol/folder.png Delfy (Delfoi) - 2 - Apollónův chrám
Apollónův chrám v Delfách, v jeho podzemí byla u Dionýsova hrobu věštírna.
03/folder.png Delfy (Delfoi) - 3 - Divadlo a okolí
Divadlo nad chrámem a stadio na horním okraji okrsku, kde se slavily Pýthijské hry na památku zabitého Pythóna.
05BW/folder.png Delfy (Delfoi) - 4 - Hlavní areál černobíle
Černobílé Hančiny fotky z hlavního archeologického areálu v Delfách.
Volné pro nekomerční použití