Pokus o cestu k Dionýsovu hrobu, tedy o sestup k delfské věštírně.
dlfi407.jpg
Jméno: dlfi407