Pokus o cestu k Dionýsovu hrobu, tedy o sestup k delfské věštírně.
dlfi406.jpg
Jméno: dlfi406 Autor: zk