Hlavní svatyně Hádova v závěru chrámu, oltář (?) a štěrbina pro úlitby nebo oběti dolů. V typickém případě se tam lila krev čerstvě podříznutých černých ovcí. Hromadila se v nepřístupné místnosti o patro níž. Hlasy ovcí ve tmě a čich čestvé i hnijící krve dokreslovaly atmosféru Hádu.
nekr24.jpg
Jméno: nekr24 Autor: zk