Z Hermova života a díla
Rodné hory - Zájemce o detailnější poznání krajiny Hermova dětství už můžeme odkázat do Arkádie, a to především na cesty "Feneos" a zvláště  "Kylléné".

V této hoře se narodil, přesněji: v této jeskyni

Krajina Hermova dětství

Prastará oslava jeho narození -  v původní podobě (v lidské řeči)  -  v básnickém překladu  -  kratší verze

Jak Hermés vypadá

Menší rodinná oslava v Hermově jeskyni

Jak dojemně se staral o Dionýsa - pozoruhodné !

Jak se k němu měla Afrodité


(Více teprve bude zjeveno)

Zpátky