Sopka mezi Kykladami a Krétou - po fatální explozi někdy kolem -1475, průjezdná dopravní lodí, ales novou sopečkou z 20. st.
Nahoře na útesech turisticky exponované město ve stylu "dnes ještě zapadá slunce nad Atlantídou
- ostatně Théra je možná jednou z předloh pro Platónův mýtus o Atlantidě.
Zbytky skvělé kultury z doby bronzu (Akrotiri) - a později od řeckých Dórů.

Théra

zpátky

   Průjezd Thérou
   (= Santorini,
   Agia Irini, Fira)

Prehistorické
museum na Théře
- raný bronz

Museum
Staré Théry:
bronzová
doba

  Akrotiri
  (město doby
  bronzové)

Prehistorické
museum na Théře
- střední bronz

Museum
Staré Théry:
archaické
Řecko

   Dórská Théra
   (řecké
   horské město)

Prehistorické
museum na Théře
- pozdní bronz