Tady budu umísťovat texty k hermovské až hermetické tematice a bibliografii
(teda odkazy na papírové knížky, zatímco elektronické budou ve zvláštní rubrice "
Odkazy" přístupné i z hlavní stránky).

Zatím prosím o strpení, tak nejmíň do prosince. Pak budou texty a "knihovnička" se rozroste a dostane novou úpravu s možností vyhledávání a s odkazy.

Část textu připravované knížky Obrana želvy před doběhnutím je přístupná odtud a z rubriky "Poučení".

Odhalení synchronistního poropojení Théb a Znojma, prostřednictvím Prokopa Diviše (Dionýsia).


 

Knihovnička hermetika (aneb Bibliotheca hermetica nostra):

Alleau René: Aspekty tradiční alchymie; Praha, Merkuryáš 1993.

Alleau René: Hermés a dějiny věd (Studie k archeologii a etnologii vědění se zřetelem k historii alchymie a hermetické tradici); Praha, Trigon 1995.

Bondy Egon: Indická filosofie, Praha; Vokno 1991.

Di Sante Carmine: Židovská modlitba (K počátkům křesťanské liturgie); Praha, Oikúmené 1995, ISBN 80-86005-00-3.

Dodds Eric Robertson: Pohané a křesťané ve věku úzkosti (př. Martin Pokorný); Praha, Petr Rezek 1995.

Džibrán Chalíl: Prorok (Zahrada prorokova); Praha, Vyšehrad 1992.

Eliade Mircea: Posvátné a profánní; Praha, Česká křesťanská akademie 1994.

Eliade Mircea: Mýtus o věčném návratu; Praha, Okúmené 1993.

Eliade Mircea: Mýty, sny a mystéria; Praha, Okúmené 1998.

Eliade Mircea: Dějiny náboženského myšlení I (Od doby kamenné po eleusinská mystéria); Praha, Oikúmené 1995.

Eliade Mircea: Od Zalmoxida k Čingischánovi; Praha, Argo 1997, ISBN 80-7203-132-5.

Eliade Mircea: Dějiny náboženského myšlení I (Od Gautamy Buddhy k triumfu křesťanství); Praha, Oikúmené 1996, ISBN 80-86005-19-4.

Evangelium "neznámého" boha, (př. Jan Kozák, obs.: Tomášovo ev., Filipovo ev., Kniha Tomášova, Výklad o dušI, Petrova apokalypsa); Praha, Bibliotheca gnostica 1994. (Slušné překlady, leč s úchylnými komentáři!)

Heidegger Martin: O pravdě a bytí (Vom Wessen der Wahrheit, př. Jiří Němec - alias Starej); Praha, Vyšehrad 1971.

Heidegger Martin: Básnicky bydlí tak člověk; Praha, Oikúmené 1993.

Homérské hymny, př. Otakar Smrčka; Praha, SNKL 1959 (Světová četba sv. 199).

Jung Carl Gustav: Duše moderního člověka; Brno, Atlantis 1994.

Kerényi Karl, Jung Carl Gustav: Věda o mytologii; Brno, Tomáš Janeček 1993.

Kerényi Karl: Mytologie Řeků I.- Příběhy bohů a lidí; Praha Oikúmené 1996, ISBN 80-86005-14-3.

Kerényi Karl: Mytologie Řeků II.- Příběhy héróů; Praha Oikúmené 1998, ISBN 80-86005-00-3.

Král Oldřich: I-ťing, Kniha proměn; Praha, Maxima 1995.

LepařFrantišek: Nehomérovský slovník řecko - český; Mladá Boleslav, Karel Vaclenka 1892.

LepařFrantišek: Homérovský slovník řecko - český; Mladá Boleslav.

Luther H. Martin: Helénistiká náboženství; Brno, MU 1997, ISBN 80-210-1702-3.

Lužný Dušan: Nová náboženská hnutí; Brno, MU 1997, ISBN 80-210-1645-0.

Neubauer Zdeněk: O přírodě a přirozenosti věcí; Praha, Malvern @ B. Just 1998.

Peckett C.W.E. - Munday A.R.: Thrasymachos (učebnice starořečtiny); Praha, Oikúmené 1995.

Prach Václav: Řecko - český slovník; Praha, Scriptum 1993, ISBN 80-85528-22-3.

Petříček Miroslav: Úvod do (současné) filosofie; Praha, Herrmann @ synové 1991 aj.

Plótinos: Dvě pojednání o kráse; Praha, Petr Rezek 1994.

Plótinos: Sestry duše; Praha, Petr Rezek 1995.

Ruyer Raymond: Paradoxy vědomí (Expresivita); Praha, Doxai - PeF UK 1994.

Starý Rudolf: Potíže s hlubinnou psychologií; Praha, Prostor 1990.

Šestov Lev: Apoteóza vykořeněnosti; Praha, Herrmann @ synové 1995.

Thrasymachos - viz Pecket - Munday.

Werner Karel: Náboženství jižní a jihovýchodní Asie; Brno, MU 1996, ISBN 80-210-1122-X.


Texty (aneb Ad fontes):

prosím o strpení