Poučení: Trpělivost růže přináší.


Zatím:

Obrana želvy před každou zchytralostí (část chystané knížky)

Hermetické nauky

K čemu je fiilosofie a k čemu
filozofie

Poučení stran našich kulturních drog

 

 
 

   K ČEMU JE FILOSOFIE A K ČEMU FILOZOFIE
 
  Čím se od sebe liší právník, politik, obchodník a člověk? První hledá, jak najít chybu na čemkoliv. Druhý ukazuje, že chyby dělá jenom protivník. Třetí představuje jenom bezchybnost svého zboží. Čtvrtý hledá, jak by něco přes všechny možné chyby přece jenom snad šlo.

   Ti první tři si pomáhají filozofií, to jest příchylností k temnotám (viz Filozofové a rubrika Násilí, podvody, politika) ten čtvrtý si může pomoci filosofií, tedy láskou k moudrosti. Hermés je dárcem obou těhle možností a umí mezi nimi hravě přecházet, což se naučili také někteří lidé. Jenže, co je patřičné bohu, není patřičné volu! A co je u boha půvabné, může být u člověka ohvané. Omluvou je, že něčím se živit musíme. Ale nemusíme kvůli tomu ničit druhým radost ze života.

   Právníci a jiní fiolozofové zavedli logiku, aby spoutali rozum ostatních. Filozofové, kteří si hrají na filosofy, se pak tou logikou snaží spoutat taky své vlastní myšlení - v naději, že díky takovému sebevykleštění dojdou ke spáse ve vítězné pravdě. Hermés má svoji vlastní logiku, která je nad tím vším. (Její malou ukázku přináší Úvod do Hermovy oblíbené logiky.) Filozofická hra na filosofii se tváří vznešeně, učeně a nesrozumitelně. Zatímco vychovaný člověk říká "nikoliv" místo "hovno", tak mudrlant říká "existuje" místo "je", mluví o "jsoucnu" místo o "něčem"; dokonce o jakémsi "bytí", místo toho, aby normálně řekl, že něco je. Takovými zvyky obmotá sebe a ostatní, kteří sice zdravě tuší, že to je dějaké divné, ale ocitají se v zajetí téhle hry. Dobrá je ale jenom taková hra, kterou všichni zúčastnění hrají dobrovolně a s chutí, tahle zrovna tak moc ne, i když je pro pár lidí taky zábavná.

Pokud tě zajímá, jak nás do téhle hry na předstírání filosofie filozofové vtáhli, tak ti to názorně vyloží pohádka Císařovy nové šaty a želva  -  RTF soubor.
Proč tak činí, to ukazuje vyprávění
Čí šíp opravdu stojí - RTF soubor.
Pokud se chseš bavit něčím jiným, tak
zpátky.