- rozličné exotičnosti až bibličnosti -

Ostatní Turecko

zpátky

   Amasra

Pozoruhodný lázeňský městys na severním pobřeží

       Hierapolis
       Fryžská 

 

      Eufrat

Na prahu Mesopotámie

   Zatmění
   v Amasře je
   zvlášť

Odskok na úplné zatmění, pořádané v Amasře

       Hierapolis
       Fryžská
       museum 

 

      Edessa -
      (teď  Urfa) 

Rodiště Abrahámovo, posvátní kapři, město Jobovo, Abgarova akropole, místo veraikonu

   Kappadokie 

Kysaeri


       Pammukale

 

      Charrán

Abrahámův dům a hrob jeho táty, ruiny atomu, křížácké ruiny, arabská neolitická ves