Na západním Peloponésu jsou země  Élis (s Olympií), Lakónie (se Spartou) a Acháia.
Élidská krajina je poměrně mírná zvlněná vysočina, nepříliš suchá.

Olympie
a Z Peloponés

zpátky

     Olympie

Chrámy Dia  a Héry, cvičiště, Feidiova dílna, stadion...

        
        Élis ostatní

 

          Acháia
          ostatní 

 

     Olympie
     museum,
     archaické
     věci 

Mytologické scény, vozatajové a další panáčci

        Sparta

 

          Patrai
         (Patras) 

 

     Olympie
     museum,
     klasické a
   hellénistické v. 

Od bohů a lidí po vodního býka

        Sparta
        museum

 

          Rio

Přívoz přes ústí Korintského zálivu