Další obrázek

Zpátky

 

 

Zatím jenom provizorní ukázka:

Kostelíček svaté Anny
na granodioritových skalách nad mořem, kousek od Chóry.