Další obrázek

Zpátky

Zatím jenom provizorní ukázka:

Akropole Naxijské Chóry - hlavního města ostrova a v pozdním středověku taky celého Najského arcivévodství.

Na hradě je museum s množstrvím nefotitelných pokladů od 5. tisíciletí po konec antiky, biskupství a další pozoruhodnosti.

Město má několik přístavů, autobusové nádraží a letiště; turistů mnoho, leč celkem způsobných; ceny na kykladské poměry mírné - tedy pouze šílené, nikoliv na kvadrát.