Další obrázek

Zpátky

Z Apollónova archaického chrámu na ostrůvku u Naxijské Chóry stojí jenom obří dvéře, přestože se jej Justinián pokoušel přestavěn na chrám křesťanský.
Tím pádem je to jeden z nejotevřenějších chámů světa.

Z útesu napravo se podle jedné verze vrhla Ariadné, když ji tady opustil Théseus.