Další obrázek

 Zpátky

 

Pohled od hrobky na trosky Mykén (menší pahorek vlevo). Byly zruinovány už koncem bronzu (12. BC), ale poslední zkázu (5. BC) popisuje Pausániás II, 16:
"Mykény vyvrátili Argejští ze žárlivosti. Když totiž za výpravy Médů (Peršanů) zachovali Argejští klid, Mykénští poslali do Thermopyl 80 mužů, kteří se s Lakedaimoňany zúčastnili boje. Tento slavný čin jim přinesl záhubu, neboť popudil Argejské."