Zeně světla, horka, srtmých velehor a moře,  rodiště Apollóna a Artemidy,
na jihozápadě dnešního Turecka.

Lýkie

zpátky

      Fethyie

Město s malebnými skalními hrobkami

     Létóon

Divadlo, hrobka, reliéf a koza

       Xanthos

Reliéfy, hrobky, divadlo, lýkijský nápis

      Fethyie
      musem 

Lvi, Artemis, lýkijské písmo...

     Létóon:
     jenom
     chrámy 

Chrámy Apollóna a Artemidy v jednom z míst jejich narození

       Patara

Bývalý přístav Xanthu

      Sakli Kent

Soutěska s bystřinou, útočiště tradiční turecké nóbl turistiky

     Arykanda

 

       Antalya
       museum 

Turecká hra na riviéru, museum s Mikulášem a fryžskýma figurkama