Další obrázek    

Zpátky na nabítku  

   
  "Tureská riviéra" je pohledná, leč převelmi turistická. Její bláznivé centrum je Antalye, kterou nechal Otec Turků vystavět jako válečný přístav, pro jistotu trochu stranou od Evropy. Teď se ovšem snaží imitovat Monte Carlo, k čemužjí pomáhá teplé moře a tříkilometrové hory nad ním.

  Musejní zahrada je naštěstí klidná. V museu se bohužel skoro nedá fotit, anžto tam jsou tmavě zelené zářivky.