Další obrázek

Zpátky

 

Zatím tady máme jenom 7obrázků pěti pěkných kykladských ostrovů, ale zato taky pár trapnějších okolností plavební filosofie.

Toto je Přístav ostrova Ténos na západě  Kyklad. Ve staré době to bylo místo Poseidónovo, teď je to centrum pravoslavných poutí, anžto na místě Poseidónovy svatyně našla roku 1822 AD jeptiška Pelagia (řecky "Mořská") zázračnou ikonu Marie Panny. V museu se nesmí fotit.

 Chceš větší obrázek?