Další obrázek

 Zpátky

 

 


 

  Nádvoří paláce ve Faistu,
  vedle silnice z Iraklia na jižní pobřeží, kus za Gortýnou. 

  Stavělo se zde v průběhu 3. a 2. tisíciletí BC.
  Novodobé vykopávky pečlivě restaurovaly zbytky, ale na rozdíl od Knóssu nenabízí návštěvníkovi rekonstrukci. Výsledek je, že toho je vidět sice míň, zato pravého. Jsou tu taky menší davy a hezčí krajina kolem. Víc a hezčích obrázků (než je pár následujících) terprve zpřístupním.