Prastaré město (dnes Selčuk) na západním pobřeží Malé Asie (= Iónie), kde se prolínají mnohá náboženství, od raného bronzu po islám. Tady byla ctěna Artemis Efeská (s mnoha rysy Velké Matky), která pak dala ikonografii mariánské úctě pravoslavných a katolických křesťanů (a dokonce muslimů). Tady vznikla křesťanská církev pavlovského typu a možná taky Janovo evangelium (každopádně tady ukazují jeho hrob).

Efesos

zpátky

Efesos novodobý
  = Selčuk
     a pevnost
     Altus locus 

    Starý Efesos
    Horní město 

 Pevnost Jana
    Theologa,
chrám a hrob
  a horní   pevnost

     Museum
     v Efesu
      

Krásná Artemis a římské poťouchlosti.

    Starý Efesos
    divadlo
        

  Slavičí hora
     (dům      Panny
     Marie)

Provizorium 

    Artemision
   (aneb    konce
   jednoho ze
 7 divů světa)

Kam že to Hérakleitos dal ten svůj spis?

    Starý Efesos
    Dolní město,
    u přístavu
    a Maria
       Theotokos 

    "Jeskyně"
        Sedmi
        spáčů     

Bude až příští rok