Můžeš si ťuknout pro větší obrázek. 

 

Další obrázek

 Zpátky

 

Divadlo ze směru od Přístavní třídy, tedy od Dolního města.

Vlevo odbočuje jedna z hlavních ulic Dolního města, kterou je dnes dolní vstup pro turisty.
Vzadu nahoře  Androklův pahorek, kde stávala akropole archaického iónského Efesu.
Vpravo od divadla nevidíme římskou vilovou čtvrť "Ve svahu", za kterou stoupá podél Androklova pahorku Horní město.