Další obrázek

 Zpátky

 

 

 

   Vinice Šobes z protějšého vršku.
Je v místech prastarého osídlení, až po hrazený prostor na temeni vrchu. 

(Kdo už spěchá do sklepa, tak tudy.)