Další obrázek

 Zpátky

 

   Dionýsův kult na znojemsku lze spatřit na vinicích, v Moravské vinárně v Šatově, v Příměticích, kde se zpracovávají vína bílá, v Jaroslavicích, kde se dělají červená - a leckde jinde. Důstojuným nástupcem tradice je tady Znovín.
Pro oblast jsou typická kyselejší vína, zvlášť veltlíny.
Krajina připomíná řeckou Boiótii v okolí Théb a kolem vinice Šobes ještě něco exotičtějšího.
(Místopřísežne prohlašuji, že i člověk nenakloněný moravským vínům se tady může přesvědčit o tom, že na Moravě  lze potkat taky vína skvělá - a ne jenom sladkokyselé jako by ovocné moky.)