Etalon metr piv

neboli

Mezinárodní vzor měrové jednotky

1 metr piv

provedený jako prototyp v podobě kamenného stolu
a vybavený Českým metrologickým institutem vešerými náležitostmi
k mezinárodní platnosti regulérně zavedené jednotky.

 

Definice jednotky: 11 (slovy: jedenáct) velkých piv, rozumí se půllitrů

Metoda definice: objektivní definice na základě sociologického výzkumu

Dovolená tolerance měrové jednotky: 1 (slovy: jeden) panáček; může být navíc, ale taky nemusí

Destinace etalonu: Na palouku s alejí pivoněk u rybníka před hospodou v Dobříči u Prahy

Slavnostně zprovozněn dne 3. 6. 2001 v pravé poledne