Další obrázek

Zpátky

Podstavec archaického kúra s nápisem
„Udělal a věnoval Euthykartidés z Naxu".

650 - 600 BC
(č. A 728, asi spodek od kúra č. A 4052)

Chcceš větší obrázek?