Další obrázek

Zpátky

Loď  vjíždí do současného přístavu Délu (vlevo, není vidět).
Dál a vpravo je antický přístav.
Vlevo od něj stoa a svatá cesta k rodišti Krásných Dětí.
Vpravo městká čtvť kolem divadla.
Nad tím vším svatá hora Kynthos.

Tedy nejposvátnější z ostrovů - nesmíme tu rodit ani umírat - ale s moc špatným přístupem: mělko, útesy, proudy!