Další obrázek

Zpátky

 

 

Fallická álej (spíš jako stoa)
před Dionýsovým chrám
(spíš její žalostné zbytky).