Další obrázek

Zpátky

Skříň s drobnými plastikami z archaické a starší doby
(řezby do slonoviny, kosti, kamene, keramika).

Chcceš větší obrázek?