Posvátný ostrov Apollónův uprostřed Kyklad uprostřed Egejského moře, s vrcholem zasvěceným Diovi a s chrámy všech bohů. Sem mířily antické theórie, dnes bohatší turisté z Mykonu.
Granodioritová skála velikosti 1500 x 4000 x 117 m, modrofialová obloha a moře, ostré slunce, prudký vítr, dohled 100 km. Mimořádně vhodné pro terénní praktikum z religionistiky.

DÉLOS

zpátky

  Zběžná
  prohlídka
  ostrova
 (provizorně

Kolik posvátnosti se vejde na 5 čtverečních kilometrů

       Svatá hora
       Kynthos
       a okolí,
      zvl. jeskyně 

Cesta na horu, chrámy, výhledy, jeskyně

    Museum:
    keramika
    a kultovní
    nálezy

Hlavně nálezy z vrcholu Kynthu a z hrobu panen hyperborejských

     Okolí
     přístavu

Antický přístav, stoa, křesťanské trosky

       Městečko
       kolem
       divadla

Divadlo, domy, mosaiky, fresky

     Museum:
     sochy,
     hlavně
     kúroi

Mladíci a dívky k poctě Apollóna a Artemidy, občas i ňáká bohyně

     Posvátný
     okrsek

Chrámy Apollóna a Artemidy, jezírko s jejich rodištěm, torza kolosa

        Ostatní
  pozoruhodnosti 
      jiných částí
         ostrova 

Dionýsův chrám, fallická álej, Bejrútská čtvrť, stadion...

     Museum:
     fallika
     a
     pozdní

Hlavně k  poctě Dionýsa, ale i jiné věci

Na Picasaweb:

 

Zběžná
prohlídka
ostrova

 

Muzeum:
Nejstarší
nálezy

 

Příjezd
na posvátný
Délos 

 

Svatá
hora
Kynthos 

 

Muzeum:
Archaická
keramika
 

 

Posvátný
okrsek 

 


Hyakinthova
(Héraklova)
jeskyně 

 

Muzeum:
Archaické
sochy 

 

Dionýsova
svatyně

 

Ostatní
pozoruhodnosti
ostrova 

 

Muzeum:
Sochy
pozdější 

 

Divadlo
a okolní
čtvrť 

 

 

 

Muzeum:
Fallika

 

Posedioniasté
a zadní
čtvrť 

 

 

 

Muzeum:
malby a jiné
pozdní věci