Na skalní terase pod srázy Parnassu má Apollón svůj chrám a věštírnu.
Zdědil ji po Gáji (Zemi) a vybojoval si ji na jejím synu Pythónovi (Hadovi, Drakovi),
za což se pak musel 7 let očišťovat.
Je tady taky Dionýsův hrob, pupek země (teď je v museu) a četné další pozoruhodnosti.

DELFY

zpátky


  Delfy dnešní
  a dávné, včetně
  okolí (proviz.)
 

Městečko a okloí

   Cesta ke
   Kórycké
   jeskyni

Po svazích Parnássu podle Plútarcha a Pausánia

   Museum
   v Delfách:
   keramika
   a terakoty

  Posvátný
  okrsek
  (provizorně) 

Svatá cesta, divadlo, stadion Pýthijských her

   Jeskyně
   Dionýsova
   narození

Dionýsova kolébka a sochy neučiněné lidskou rukou

   Museum
   v Delfách:
   drobné
   bronzy

  Jen
  Apollónův
  chrám

   Kórycká
   jeskyně
   r. 2004

   Museum
   v Delfách:
   sochy
   archaické

  Kastalský
  Pramen

   Dolní
   část
   okrsku

   Museum
   v Delfách:
   sochy klasické
   a pozdější