Další obrázek

 Zpátky

 

Kalich s nápisem KABIRO.

Kabeiroi (singulár Kabeiros) je pořečtěný tvar fénického Chabirim. Souběžně  se užítval taky řecký překlad: Megaloi theoi = Velicí bohové. Není zrovna jasné, kteří to jsou; ti olympští určitě né. V Boiótii to souvisí s Kabeiriem (kultovním místem k poctě Velikých bohů, 7 km od Théb), které je spíš nápodobou slavného kultu na ostrově Samothráké.