Úrodná zvlněná krajina mezi pohořími Helikónem a Parnassem, místy připomínající vinařské oblasti jižní Moravy. - Rodiště Dionýsovo !
Zde bylo zaseto dračí sémě lidí, sem přišla Sfinga, odtud pocházejí taky Oidipús a Plútarchos. 
Selská obhroublejší kultura tady v železné době vystřídala  zjemnělý pozdní bronz Tanagry.

Boiótie

zpátky

     Théby

   Théby museum
   věci z Kabeiria
   a kabeirská
   keramika 

Sakrální i necudná keramika z Kabeiria

      Chairóneia

                                  

Théby museum:
sochy a keramika
(kroměneslušné
 kabeirské) 

Dionýsos, mainády, satyrové, hadi...

        Kabeirion

 

      Chairóneia
      museum

 

 Théby museum
 věci z Tanagry

Sfinga, kentauřice, pohřby, antilopa, býčí hry

        Tanagra

 

 

 

Théby
(hlavně muzeum)
na Picasaweb 

 

Lebádia
(Livádia)
na Picasaweb