Další obrázek

 Zpátky

 

Kykladská kultura není z nejcudnějších:

Falický náhrdelník z ostrova Antiparos,
vyhétovený z polodrahokamů;
chalkolit nebo raný bronz, 3200 až2800 BC.

Je to ovšem nejspíš rituální záležitost. Kromě obecně apotropatické a vitalistní funkce se na Kykladách lze domýšlet ještě nějaké role striktně obřandě náboženské.
Paralelou jsou některá rhyta a rytiny, zvl. v Apeiratu na Naxu