Národní archeologické museum v Athénách
 !! Provizorní předvádění (zatím jenom sto obrázků) !!
Zběžná prohlídka celého musea je tady (35 obr.).
 (Attiku už ukazujeme řádně, ale Athény I a II jsou zatím hrubě provizorní.)

Athény NAM

zpátky

Nejstarší
věci
(mesolit, neolit,
chalkolit)

Bohyně a "lingamy"

Mykénské
věci
(pozdní bronz) 

Zbraně, šperky a hrnce hrdinů

Drobné bronzy
a stříbra
(archaické až
římské)

Panáčci, šperky a přístroje

Kykladské
věci
(chalkolit až
střední bronz) 

Krása ostrovních idolů

      Sochy
      archaické

Kúrové, daidalské sochy...

       Keramika
       archaická

Artemis, mythologické scény...

Thérské
věci
(střední a
pozdní bronz)

Květinová kultura na mořské sopce

      Sochy
      klasické
      až římské

Bohové a lidé, chlapci a dívky...

       Keramika
       klasická až
       hellénistická 

Eleúsinská plaketa, kabeirské hrnce...