Pokračování toho, co se nevešlo do úhlavní složky obrázků z Athén

Národní archeologické museum je samostatně, taktéž Píreus a okolní Attika.

Athény II

zpátky

    Museum
    kykladských
    kultur

       Platónova
       Akadémie 

 

    Kanelopúlovo
    museum 

 

    Byzantské
    museum

      Sókratovo
      vězení a
      Papastratův
      památník 

 

     Kerameikos

 

    Epigrafické
    museum 

 

       Římská
       agora 

 

      Keramikos
      museum