Další obrázek

 Zpátky

 Chceš větší?

 

Terakotové pouzdro na zrcdlolo z Kyklad 3. tisíciletí BC.

Vlnovka (ve vnějším mezikruží) je podle analogií na jiných podobných přednětech moře. Spirála uprostřed je sice na Kykladách častým znakem, ale není jasné, zda má stabilizovaný význam - a zda se vztahuje ke Slunci, času, proměnám přirozenosti nebo k lidské osobě.
Pár podobných věcí je v Nár. arch. museu v Athénách a jinde