Další obrázek

 Zpátky

Chceš větší?


Z kykladského ostrova Naxu pochází toto snad nejstarší zobrazení betlémské scény, asi z 4. AD (pesimisté: 5. AD).
Mramorová deska asi 1 metr velká, nejspíš z náhrobku.

Kvalita naxijské sochařské práce a nejlepšího metariálu se tu pojí s naivistickými rysy starokřesťanského umění, ale taky už s dekorativním formalismem nastupujícího byzantinismu.

Je to pěkná náhoda: Na Naxu je prastará kjultovní jeskyně božího narození (Zás); kdybychom o křesťanské zvěsti věděli jenom z téhle památky, mohl by ji někdo považovat za metamorfát starého kykladského kultu, což by samozřejmě byla úplná pitomost. Takhle to na Ostrově proměnění (křesťansky: na Ostrově sv. Nikodéma) chodí.