Další obrázek

 Zpátky

 

Matka s čelenkou,
dorbný mramor,
z míst pozdější Sparty,
neolit, 7.- 4. tisíciletí BC.
Jakýsi mezityp mezi pozdně paleolitickými "Venušemi" a kykladskými nebo spíš maltskými idoly chalkolitu a raného bronzu - ovšem už s čelenkou, jakou od chalkolitu mívá předchůdkyně Kybelé nebo Artemidy.