Další obrázek

 Zpátky

Větší obrázek

 

 

 

 

Vstup do Dionýsova divadla pod jižním svahem akropole.
Tady se hrály Eurípidovy trgaédie ještě za jeho života.

O něco výš je ódeion Hérróda Attika z pozdější doby.