Další obrázek

 Zpátky

 

 

Chirurgické nářadí dokládá praxi i jiných lečebných postupů než asklépiovských.