Země na východě Peloponésu, slavná mnoha příběhy a památkama.
 Tady v kostrbaté krajině kousek od pobřeží vznikla mykénská kultura.
Tady se děly hrdinské činy a mnohé mordy, ale pozděj taky lékařství a divadlo.
Mykény a Tíryns ukazujeme zvlášť, podobně i Korint a Nemea

Argolis

zpátky

     Argos

Něco málo ze staroslavného Argu

     Epidauros
     Asklépeion 

Tady žili hadi, lékaři a léčitelé

        Epidauros
        Paleos
        (jiný) 

Je ještě další Epidauros ... a je tam divná hrobka.

     Argos
     museum

Vypichování oka Polyfémovi, oběti koně a jiné

     Epidauros
       ostatní
 pozoruhodnosti 

Chrámy, hospody, stadion, studna ...

        Nauplion

Pár obrázků z pěkného turistického hnízda

     Epidauros
     divadlo 

Nejzachovalejší antické divadlo

       Epidauros
       museum

Lékařské nástroje, inskripce a houfec Asklépiů

        Nauplion
        museum

Moc pěkné věci, hlavně z Mykén

 

 

     Nemea
     Museum 

 

         Nemea
     (provizorní) 

Héraklés zardousil lva, had zase prince ... až vznikly hry.