blue1_1.gif
 

Emajl do Hermovy jeskyně
občas vyřizovaný jeho nevěrným sluhou
a hlásnou troubou (viz obr.):


hermes@fysis.cz


Zpátky na nabídku stránek

Nic hermetického
mi není cizí !

© Hermodúlos

 

Pořád ještě nikdo neví,
co mám za lubem!