Tady bude kromě  něco mála pamětihodností Ankary hlavně hodně věcí z pozoruhodného
Musea anatolských kultur v Ankaře, strukturovaně podle epoch a témat.
Zatím je to směska pár desítek musejních obrázků s možností skákat k začátku budoucích celků.

Ankara

zpátky

  Ankara

Staré město s pevností, kolem moc paneláků

  Raný bronz bez    choulostivostí 

 

  zač. Chettitů

Chetitské reliéfy, hieroglyfy a sfinga

  Museum: vše,
  co zrovna je 

Úplná prohlídka polotovaru fotek

   zač. Asyřanů

Asyrské terakoty

  zač. Frygů

Kybelé, kozlové, nábytek, šperky a lascivnosti

   Neolit
   - bohyně

 

 

 

  zač. Řeků